Komisje Filmowe w Polsce


Film Commission Poland

Film Commission Poland powstała dzięki współpracy i porozumieniu instytucji kultury, przedstawicieli branży filmowej i samorządów lokalnych. Istniejąca od 2012 roku Komisja to mechanizm promocji zagranicznej potencjału filmowego, inwestycyjnego i turystycznego wszystkich regionów Polski. Wśród celów FCP są m.in. zwiększenie rozpoznawalności Polski jako lokacji filmowej, zwiększenie liczby realizowanych w Polsce międzynarodowych produkcji filmowych czy rozwój gospodarczy regionów w oparciu o aktywizację rynku lokalnego i turystyki oraz przyciąganie kapitału i inwestycji zagranicznych.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Mazovia Warsaw Film Commission

Mazovia Warsaw Film Commission rozpoczęła swoją działalność w październiku 2012 r. Komisja zapewniać będzie pomoc w poszukiwaniu odpowiedniego planu zdjęciowego, służyć informacjami dotyczącymi możliwości produkcji i współpracy w regionie oraz pomagać w organizacji zezwoleń i spełnianiu wszelkich wymogów administracyjnych. Komisja oferuje m.in. dostęp do bazy lokacji zdjęciowych, dostarczanie informacji o specjalistach zajmujących się produkcją filmową. Zasięg: województwo mazowieckie, Warszawa. Fundatorzy: Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Łódź Film Commission

Głównym celem działania Łódź Film Commission jest zwiększanie liczby projektów audiowizualnych realizowanych w Łodzi i regionie, wspieranie rozwoju branży audiowizualnej oraz promocja Łodzi i regionu, jako miejsca przyjaznego zaawansowanym produkcjom filmowym, telewizyjnym i multimedialnym. Łódź Film Commission świadczy pomoc organizacyjno-administracyjną dla producentów umożliwiającą sprawne poruszanie się na terenie miasta i regionu. Dostarcza informacje o specjalistach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i multimedialną, a także firmach i instytucjach wspierających te branże czy o zasobach miasta. Fundatorzy: Łódź Film Commission funkcjonuje jako Zespół ds. Filmu w strukturach Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Poznan Film Commission

Poznan Film Commission to projekt Estrady Poznańskiej i Urzędu Miasta Poznania, którego celem jest oferowanie pomocy środowisku z branży filmowej i telewizyjnej dotyczącej lokowania swych produkcji w Poznaniu i okolicach. Poznan Film Commission ma m.in. pomagać w wyszukiwaniu najlepszych lokacji filmowych, zdobywaniu odpowiednich zezwoleń i ułatwianiu współpracy ze służbami miejskimi. Komisja zajmować się będzie także katalogowaniem i promowaniem potencjału filmowego Miasta wśród reżyserów, operatorów i producentów filmowych projektów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych oraz programów telewizyjnych.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Krakow Film Commission

Głównym obszarem działalności Krakow Film Commission jest pomoc przy realizacji produkcji filmowych. To wsparcie wyraża się w maksymalnych ułatwieniach administracyjnych, dotyczących wszelkich wymaganych zezwoleń i pełnej współpracy władz lokalnych, a także w dostępie do lokacji publicznych na terenie całego regionu. Komisja koordynuje kontakty producentów z urzędami, policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym. KFC pomaga partnerom również na wcześniejszych etapach produkcji. Zasięg: Kraków, województwo małopolskie. Fundatorzy: Komisja jest strukturą działającą w ramach Krakowskiego Biura Festiwalowego.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Silesia Film Commission

Silesia Film Commission została powołana w celu otwarcia województwa śląskiego na przemysł filmowy oraz promocji regionu, jako miejsca, gdzie zrealizowanie produkcji jest możliwe od początku do końca. Silesia Film Commission może zaoferować producentom usługi z zakresu doboru najbardziej interesujących lokacji, pilotowania procedur administracyjnych, koordynacji pracy służb miejskich, kojarzenia z miejscowymi specjalistami, jak również pozyskiwania aktorów i statystów z regionu. Zasięg: Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie i Zagłębie Krakowskie oraz Beskidy Zachodnie – w granicach województwa śląskiego. Fundatorzy: Projekt realizowany jest przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” finansowaną z budżetu województwa śląskiego.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ


Wroclaw Film Commission

Wroclaw Film Commission wspiera firmy i osoby zainteresowane tworzeniem filmów na Dolnym Śląsku. Wrocawska Komisja Filmowa dysponuje bazą unikatowych lokalizacji oraz kontaktami z lokalną branżą filmową. Wspiera filmowców we wszystkich działaniach związanych z realizacją projektów, od formalności prawnych, przez zaplecze techniczne, po zakwaterowanie ekipy filmowej.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Polecamy strony i projekty: