Większość z nas pracuje w wielkich miastach, głównie w Warszawie, bo tego wymaga uprawiany przez nas zawód. Ale węrując za chlebem przywieźliśmy do metropolii ze sobą to wszystko, czego zaczerpnęliśmy u źródła – w regionach, w których się wychowaliśmy.

Pora przywrócić naszym małym ojczyznom możliwość zaistnienia w zbiorowej wyobraźni. Pora, by filmy opowiadające o Polsce opowiadały także o jej różorodności i niepowtarzalnym pięknie różych miejsc, nie tylko Warszawy.

Dlatego z takim entuzjazmem witamy Regionalną Inicjatywę Audiowizualną, dlatego kłaniamy się nisko naszym Prezydentom i Marszałkom, założycielom Regionalnych Funduszy Filmowych, bo dzięki ich dalekowzroczności polska kultura i polski film odzyskają swe zaginione kolory.

Andrzej Wajda, ur. w Suwałkach; Wojciech Marczewski ur. Łodzi; Jan Jakub Kolski, ur. we Wrocławiu; Krzysztof Krauze, ur. w Warszawie; Kazimierz Kutz, ur. w Szopienicach; Jerzy Stuhr, ur. w Krakowie; Paweł Małaszyński, ur. w Białymstoku

Polska Komisja Filmowa

Film Commission Poland

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) istnieje od 2012 roku. To wspólny dla wszystkich regionów Polski i jednolity dla całej branży filmowej, mechanizm promocji zagranicznej potencjału filmowego, turystycznego, inwestycyjnego i dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Podstawowym zadaniem FCP jest stwarzanie warunków do realizacji międzynarodowych produkcji filmowych na terenie Polski oraz aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości, poprzez przyciąganie zagranicznych inwestycji i produkcji do naszych regionów.

Film Commission Poland - opis projektu

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa)

Główną rolą powstałej w 2012 roku Film Commission Poland jest promowanie Polski na rynkach zagranicznych, jako atrakcyjnej lokacji do realizacji produkcji i koprodukcji filmowych.

Ponieważ jednym z nadrzędnych zadań Komisji jest gromadzenie, zarządzanie i prezentacja informacji o polskich lokacjach i obiektach zdjęciowych, stworzony został jeden centralny ujednolicony system opisu i prezentacji obiektów filmowych, w tym również z wykorzystaniem technologii mobilnych, pozwalający nie tylko na sprawne przeszukiwanie bazy, ale też na pozyskiwanie informacji umożliwiających dokonywanie dowolnych zestawień i porównań. Baza lokacji będzie służyć bezpośrednio branży filmowej – dostęp z zewnątrz, poprzez WWW do większości funkcjonalności dając możliwość filtrowania zasobów w poszukiwaniu miejsc lub obiektów. Zbudowana baza danych jest narzędziem pozwalającym na sprawne i precyzyjne formułowanie odpowiedzi, na zadawane przez producentów zagranicznych pytania, o lokacje obiekty referencyjne zgodne z ich zapotrzebowaniem. Aby Film Commission Poland mogła konkurować z podobnymi mechanizmami w Europie i na świecie ważne było stworzenie systemu pozwalającego w jak najszybszym czasie generować odpowiedzi na zapytania producentów. Zastosowane rozwiązanie MovieSite, pozwala nie tylko konkurować z istniejącymi komisjami filmowymi, oferować uporządkowaną i pełna ofertę poszczególnych regionów, ale także w krótkim czasie przygotowywać sprofilowaną ofertę dla producentów zainteresowanych polskimi lokacjami i współpracą z polską branżą filmową (www.filmcommissionpoland.pl)

Dla potrzeb promocyjnych polskich lokacji i branży filmowej stworzony został także tzw. przewodnik produkcji – Production Guide (PG), czyli usystematyzowany i standaryzowany zestaw informacji ważnych dla decydentów lokujących produkcje filmowe w danym rejonie. Dane w nim zawarte stanowią kompletną informację na temat dostępności komunikacyjnej Polski, klimatu, wybranych przepisów prawa związanych z produkcją filmową, norm kulturowych i bazy produkcyjnej. Zaprezentowana została także branża towarzysząca zawodom filmowym, służby rządowe i lokalne niezbędne do organizacji planów zdjęciowych. W Production Guide znalazła się też informacji o administracji lokalnej oraz opis lokalnych procedur towarzyszących organizacji planu zdjęciowego.

Production Guide został także opracowany i jest udostępniany w formie aplikacji mobilnej, która może być odczytana zarówno poprzez stronę WWW, jak i pobrana na większość urządzeń mobilnych. Niezaprzeczalną korzyścią jaką daje Production Guide w formie aplikacji mobilnej jest możliwość dokonywania częstych aktualizacji, co w przypadku dynamicznie rozwijającego się polskiego rynku audiowizualnego ma coraz większe znaczenie.

Oficjalna premiera Komisji odbyła się podczas Berlinale 2012. W ramach festiwalu filmowego w Berlinie zorganizowano brunch dla gości zagranicznych, podczas którego odbyła się prezentacja Film Commission Poland (luty 2012). W 2012 przedstawiciele FCP uczestniczyli w spotkaniach międzynarodowych organizacji zrzeszających regionalne fundusze i film commission – Cineregio, European Film Commissiones Network, AFCI – Association of Film Commissioners International. Spotkania te pozwalają na wymianę doświadczeń z komisjami filmowymi i funduszami regionalnymi z całej Europy i ich odpowiednikami na świecie.

Idea oraz mechanizm FCP ponownie zostały zaprezentowane podczas Konwentu Marszałków RP tym razem w Rzeszowie (lipiec 2012). Marszałkowie podjęli uchwałę o poparciu idei wspólnej prezentacji poszczególnych regionów za pomocą działalności i narzędzi oferowanych przez Komisję. Stanowisko takie przesłali do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konsekwencji przedstawiciele Komisji odbyli szereg spotkań indywidualnych w każdym z województw. Omawiane były formy współpracy i możliwości współfinansowania działalności Komisji przez Regiony.

Reklamy FCP pojawiły się zarówno w wydawnictwach polskich jak i zagranicznych (FilmPRO, Variety, Hollywood Reporter, Screen International, MovieScope), w katalogach Film Bazaar, European Film Market, katalogach festiwali OFFplusCAMERA w Krakowie, Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, T-mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, oraz na stronie Audiowizualni.pl i KFTV - międzynarodowej bazie lokacji filmowych.

Ponieważ wielu producentów zagranicznych było zainteresowanych współpracą z polską branżą filmową, lub tez wyrażało chęć wykorzystania polskich lokacji filmowych w międzynarodowych projektach - Film Commission Poland przygotowywała oferty dla firm zagranicznych, pomagała w znalezieniu partnerów dla zagranicznych projektów, odpowiadała na zapytania ofertowe oraz koordynowała poszukiwanie lokacji. Dotychczas Komisja wspierała i opracowywała oferty dla producentów i managerów lokacji m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Ukrainy, Indii, Senegalu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nepalu, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna - opis projektu

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna

W latach 2007-2012 Fundacja prowadziła program Regionalna Inicjatywa Audiowizualna, program powołany z inicjatywy PISF i KIPA, którego zadaniem było wspieranie budowy, kształtowania i funkcjonowania Regionalnych Funduszy Filmowych i Komisji Filmowych w Polsce.

Zadaniem FPCA jako podmiotu prowadzącego RIA była koordynacja prac i przepływ informacji między poszczególnymi funduszami i komisjami, agregacja danych oraz aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu oferty prezentującej polski potencjał filmowy.

Regionalne Fundusze Filmowe. Brakujące ogniwo - wydawnictwo RIA

Wydawnictwo RIA "Regionalne Fundusze Filmowe. Brakujące ogniwo" omawia m.in. następujące tematy: RFF jako wspólna instytucja kultury, budżet i udzielanie dotacji, zadania własne Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z zakresu promocji (dotacje na produkcję filmową), RFF jako spółki z o.o.., produkcję filmową w ramach zamówienia publicznego. Uzupełnieniem tych tematów są opracowania RFF jako podmiot poza sferą finansów publicznych, produkcja filmowa w ramach zamówienia publicznego, przykłady i omówienia rynku zagranicznych RFF-ów.

Dokumenty do pobrania:

Regionalne Fundusze Filmowe. Brakujące ogniwo

Regionalne Fundusze Filmowe - udział Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwoju przemysłu audiowizualnego - materiały pokonferencyjne

W dniach 24-25 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się Konferencja "Regionalne Fundusze Filmowe - udział Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwoju przemysłu audiowizualnego. Przemysł audiowizualny szansą na zrównoważony rozwój regionów". Celem konferencji była dyskusja na temat przyszłości produkcji filmowej w polskich regionach poprzez tworzenie i działalność Regionalnych Funduszy Filmowych (RFF) w Polsce oraz zapoznanie się z europejskimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Organizatorami byli: Miasto Kraków, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych oraz Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne.

Dokumenty do pobrania:

Konferenecja RFF - materiały przedkonferencyjne

Konferenecja RFF - materiały pokonferencyjne

Polecamy strony i projekty: