Najważniejsze informacje o Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych:

Zadania KIPA

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) powstała jako narzędzie walki o ekonomiczne i prawne interesy środowiska producentów.

Jako cele statutowe Izby określono:

  • 1. Działanie na rzecz rozwoju produkcji audiowizualnej w Polsce;
  • 2. Inspirowanie i uczestnictwo we wszystkich działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na kształt polskiego rynku audiowizualnego;
  • 3. Podejmowanie i wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu pozyskanie opinii publicznej dla racji środowiska producentów audiowizualnych;
  • 4. Ochrona i troska o interesy członków Izby w tym podejmowanie działań mających na celu ochronę autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych producentów audiowizualnych;
  • 5. Reprezentowanie środowiska producentów audiowizualnych w szczególności wobec organów państwowych;
  • 6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej producentów audiowizualnych.

Inne działania

Izba prowadzi Rejestr Utworów, w którym jest zarejestrowanych kilkaset zgłoszeń projektów audiowizualnych. KIPA współpracuje ponadto z polskimi i europejskimi organizacjami skupiającymi producentów oraz twórców filmowych i telewizyjnych, prowadzi negocjacje z nadawcami telewizyjnymi, dotyczące ustalenia standardów współpracy telewizji z producentami niezależnymi adekwatnych do standardów europejskich. A jedną z najbardziej cenionych form działalności KIPA są cieszące się dużą popularnością szkolenia z zakresu różnych aspektów produkcji audiowizualnej.

Wspólnie z Fundacją Polskie Centrum Audiowizualne i przy wsparciu PISF od 2007 roku Izba prowadziła Regionalną Inicjatywę Audiowizualną (RIA) mającą na celu budowanie i wspieranie działalności polskich Regionalnych Funduszy Filmowych (RFF), a w 2011 roku podjęła się organizacji Polskiej Komisji Filmowej.

W 2010 roku Walne Zgromadzenie KIPA powołało Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA), który rozpoczął działalność w połowie 2011 roku (www.sara.kipa.pl). SARA jest rekomendowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Stowarzyszenie Filmowców Polskich do roztrzygania sporów w sektorze audiowizualnym.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
ul. Chełmska 21 bud. 28C
00-724 Warszawa
tel./fax: (22) 840 59 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IDĘ TAM

KIPA

Rynek audiowizualny jest specyficzny i ktoś musi się wypowiadać w kwestiach dotyczących ustawodawstwa, rozmaitych regulacji prawnych oraz otoczenia tworzonego przez państwo dla tego rynku. Tę rolę spełnia KIPA, jedyny w tej branży samorząd gospodarczy.

Ograniczamy się do sfery dotyczącej rynku audiowizualnego i szeroko pojmowanej kultury, bo rynek audiowizualny jest przemysłem kreatywnym żywiącym się właśnie nią. Bez jej rozwoju te przemysły nie istnieją. Dlatego też KIPA często wspiera inicjatywy obywatelskie zmierzające do takiego działania państwa i stanowienia prawa, by sprzyjało ono polskiej kulturze nawet wtedy, gdy nie istnieje bezpośrednie przełożenie na interesy producentów.

Ta sfera aktywności społecznej jest duża, podobnie jak sfera aktywności wewnątrzśrodowiskowej, tj. działalności na rzecz członków naszej Izby.

Maciej Strzembosz, Prezes KIPA

Polecamy strony i projekty: