organizacje


Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA)
www.kipa.pl

organizacje


Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP)
www.sfp.org.pl

serwisy


Portal Filmowy
www.portalfilmowy.pl

serwisy


Stopklatka
www.stopklatka.pl

serwisy


Onet Film
www.film.onet.pl

organizacje


Sąd Arbitrażowy Rynku Audiowizualnego (SARA)
www.sara.kipa.pl

organizacje


Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
www.zapa.org.pl

serwisy


Film Polski
www.filmpolski.pl

serwisy


FilmWeb
www.filmweb.pl

serwisy


Interia Film
www.film.interia.pl

inne


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl

organizacje


Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF)
www.pisf.pl

serwisy


Audiowizualni
www.audiowizualni.pl

serwisy


Cinema
www.cinema.pl

serwisy


Wirtualna Polska Film
www.film.wp.pl

inne


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
www.krrit.gov.pl

Polecamy strony i projekty: