Projekty długofalowe

Program Operacyjny Promocja filmu polskiego za granicą

Program Operacyjny Promocja filmu polskiego za granicą

Promocja filmu polskiego za granicą – program indywidualny to projekt przekazany Fundacji do realizacji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Fundacja rozpatruje wnioski o uczestnictwo w programie polskich twórców filmowych i finansuje część kosztów ich udziału w międzynarodowych wydarzeniach filmowych poza granicami Polski w celu promocji własnej twórczości i ogólnie - polskiej kinematografii w świecie.

Program został przekazany Fundacji do realizacji w połowie czerwca 2007 roku. W 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Promocja filmu polskiego za granicą rozpatrzono 283 wnioski dotyczące udziału 386 polskich filmowców w międzynarodowych wydarzeniach filmowych. W 2012 roku rozpatrzono 198 wniosków dotyczących 293 osób. Polscy filmowcy uczestniczyli w festiwalach filmowych na całym świecie m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Pusan, Cannes, Wenecji, Berlinie i wielu innych.

Program Operacyjny Profesjonalizacja indywidualna

Program Operacyjny Profesjonalizacja indywidualna

Projekt przekazany Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne do realizacji przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Fundacja rozpatruje wnioski o uczestnictwo w programie polskich twórców, adeptów sztuki filmowej i producentów filmowych. Na podstawie zawartych z nimi umów finansuje część kosztów ich udziału w szkoleniach, kursach, studiach, mających na celu podniesienie zawodowych kwalifikacji osobistych.

Program został przekazany Fundacji do realizacji w połowie czerwca 2007 roku. W 2013 roku w Programie Operacyjnym Profesjonalizacja indywidualna rozpatrzono 196 wniosków, w 2012 r. - 197, w 2011 r. - 161, w 2010 r. - 153, a w 2009 r. - 97.

Audiowizualni.pl

Audiowizualni.pl

Portal internetowy Audiowizualni.pl działa od czerwca 2008 roku i jest jedynym, który tak rozlegle zajmuje się tematyką audiowizualną z punktu widzenia profesjonalistów filmowych. Witryna pełni funkcję platformy edukacyjnej, umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń na temat produkcji filmowej w Polsce i inicjatyw legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem branży audiowizualnej, a także centrum eksperckiego na temat produkcji audiowizualnej oraz integruje środowisko filmowe.

Na portalu można odnaleźć m.in. teksty problemowe, opracowanie naukowe dotyczące cyfryzacji mediów, zasady funkcjonowania regionalnych funduszy filmowych, przydatne, a unikatowe bazy danych, artykuły kontekstowe dotyczące rozwoju i wydarzeń w branży audiowizualnej oraz materiały szkoleniowe.

Partnerami Audiowizualni.pl są: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Media Desk Polska, Szkoła Wajdy, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Telewizyjna w Łodzi, Legalna Kultura, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Film New Europe, Cineuropa, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Krakowska Fundacja Filmowa i jej serwisy Polish Docs oraz Polish Shorts, Dragon Forum.

Od ostatniego kwartału 2012 roku trwały prace nad zmianą szaty graficznej i funkcjonalności portalu. Premiera nowej strony odbyła się 13 stycznia 2013 roku. Nowy serwis Audiowizualni.pl jest obecnie zintegrowany z najważniejszymi mediami społecznościowymi, a dzięki nowym możliwościom technicznym stał się bardziej atrakcyjny dla partnerów. Znacząco zwiększyła się liczba patronatów prasowych, dzięki której witryna jest widoczna w środowisku branżowym. Warto zauważyć, że wraz ze zmianami witryna Audiowizualni notuje wzrost odwiedzin z serwisów społecznościowych i liczby użytkowników korzystających z niej poprzez telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Wyniki te świadczą o pozyskaniu młodego odbiorcy, chętniej korzystającego z tzw. nowych mediów.

Nowa witryna została w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych – Audiowizualni.pl posługują się dwoma certyfikatami W3C stwierdzającymi zgodność kodu (X)HTML z normami Unii Europejskiej i programami pomocniczymi dla osób z ograniczeniami ruchowymi, dodatkowo serwis wyposażono w wersję kontrastową i powiększanie tekstu, co sprawia, że osoby niewidome lub niedowidzące nie są wykluczane cyfrowo i mogą korzystać ze wszystkich zasobów strony.

Film Commission Poland

Film Commission Poland

Film Commission Poland (Polska Komisja Filmowa) powstała w 2012 roku dzięki współpracy i porozumieniu instytucji kultury, przedstawicieli branży filmowej i samorządów lokalnych. Jej inicjatorzy to Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP).

Film Commission Poland to wspólny dla wszystkich regionów Polski i jednolity dla całej branży filmowej, mechanizm promocji zagranicznej potencjału filmowego, turystycznego, inwestycyjnego i dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Ponieważ jednym z nadrzędnych zadań Komisji jest gromadzenie, zarządzanie i prezentacja informacji o polskich lokacjach i obiektach zdjęciowych, stworzony został jeden centralny ujednolicony system opisu i prezentacji obiektów filmowych, w tym również z wykorzystaniem technologii mobilnych, pozwalający nie tylko na sprawne przeszukiwanie bazy, ale też na pozyskiwanie informacji umożliwiających dokonywanie dowolnych zestawień i porównań.

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna (2007-2012)

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna

W latach 2007-2012 Fundacja prowadziła program Regionalna Inicjatywa Audiowizualna, program powołany z inicjatywy PISF i KIPA, którego zadaniem było wspieranie budowy, kształtowania i funkcjonowania Regionalnych Funduszy Filmowych i Komisji Filmowych w Polsce.

Zadaniem FPCA jako podmiotu prowadzącego RIA była koordynacja prac i przepływ informacji między poszczególnymi funduszami i komisjami, agregacja danych oraz aktywne uczestnictwo w przygotowywaniu oferty prezentującej polski potencjał filmowy.

Media Desk Polska (2006-2013)

Media Desk Polska

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne od początku swojego istnienia była odpowiedzialna za powstanie i prowadzenie Biura Media Desk Polska (w latach 2006-2013). Media Desk Polska reprezentuje Program Unii Europejskiej MEDIA 2007, wspierający sektor audiowizualny i kinematografię europejską, jest jednym z najważniejszych elementów realizowania polityki audiowizualnej Unii Europejskiej. Skierowany jest do środowiska niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych oraz kin promujących produkcję europejską oraz projektów mających na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Program MEDIA jest programem wspierającym sektor audiowizualny w zakresie: przygotowania i rozwoju projektu filmowego (Media development – single project, slate funding – filmy fabularne, kreatywne dokumenty, animacje oraz projekty interaktywne); produkcji filmów i programów przeznaczonych do rozpowszechniania w europejskich stacjach nadawczych (TV Broadcasting); dostępu do finansowania produkcji filmowej przez instytucje finansowe (I2I Audiovisual); dystrybucji filmów europejskich; promocji i festiwali (Access to markets, European festivals); organizacji międzynarodowych programów szkoleniowych (Media training) oraz wdrażania nowych technologii (Pilot Project).

Dowiedz się więcej: Media Desk Polska

Dowiedz się więcej: Kreatywna Europa

Projekty jednorazowe

Raport "Polityka audiowizualna..." (2006/2007)

Polityka audiowizualna na rzecz ochrony tożsamości i suwerenności kulturalnej: doświadczenia europejskie i polskie w perspektywie 2012 r.

Fundacja odpowiadała za przygotowanie raportu związanego z cyfryzacją mediów i ochroną dóbr kultury narodowej w świetle otwarcia rynku medialnego. Raport "Polityka audiowizualna na rzecz ochrony tożsamości i suwerenności kulturalnej: doświadczenia europejskie i polskie w perspektywie 2012 r." został opracowany w latach 2006-2007 przez wybitnych medioznawców na potrzeby prezentacji środowisku politycznemu i związanemu z produkcją audiowizualną w Polsce. Jego autorami są dr Karol Jakubowicz, Jonathan Davis i Małgorzata Hejduk-Gromek.

Park Technologiczny - Miasteczko Filmowe (2006/2007)

Park Technologiczny - Miasteczko Filmowe

Projekt realizowany od grudnia 2006 r. do września 2007 r. na zlecenie Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych. W tym czasie przeprowadzona została dokumentacja analogicznych, istniejących obiektów w Europie. Na podstawie zebranych informacji zostały opracowane szczegółowe oczekiwania i wymagania wobec projektu tego typu w Polsce, a następnie została przeprowadzona dokumentacja terenów rozpatrywanych jako lokalizacja Miasteczka Filmowego w Polsce.

Po dokonaniu wyboru została wykonana dokumentacja fotograficzna i prezentacja multimedialna, opracowane zostały trzy zasadnicze dokumenty umożliwiające dalsze starania o finansowanie projektu: Biznes plan, Studium wykonalności, Wpływ na środowisko. Dokumentacja została przekazana do Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Ustawa o instytutach kultury (2007)

Ustawa o instytutach kultury

Przygotowanie założeń projektu ustawy o finansowaniu kultury polskiej. Projekt powierzony został do realizacji w 2007 roku uchwałą Rady Fundacji.

RFF - udział JST w rozwoju przemysłu audiowizualnego (2008)

Regionalne Fundusze Filmowe – udział Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwoju przemysłu audiowizualnego

Konferencja „Regionalne Fundusze Filmowe – udział Jednostek Samorządu Terytorialnego w rozwoju przemysłu audiowizualnego. Przemysł audiowizualny szansą na zrównoważony rozwój regionów” organizowana była we współpracy z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Urzędem Miasta Krakowa i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. W dniach 24-25 stycznia 2008 r. w Krakowie konferencja zgromadziła liczących się ekspertów z dziedziny tworzenia i funkcjonowania regionalnych funduszy filmowych w Europie, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, producentów, przedstawicieli Instytucji Filmowych, prawników i innych podmiotów zainteresowanych tematyką.

Konferencja adresowana była do:

 • - przedstawicieli JST: zarządy, dyrekcja odpowiednich departamentów (departamenty: kultury, promocji, prawny)
 • - członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich,
 • - producentów audiowizualnych,
 • - przedstawicieli telewizji,
 • - przedsiębiorców zainteresowanych koprodukcjami regionalnymi
 • - przedstawicieli Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Celem drugim było nawiązanie kontaktów pomiędzy adresatami konferencji a jej zagranicznymi gośćmi, promowanie polskiego rynku filmowego za granicą.

Gośćmi zagranicznymi Konferencji byli:

 • Jonathan Davis – Doradca strategiczny UK Film Council, poprzedni dyrektor The British Screen Advisory Council; współtwórca The Copenhagen Think Tank on European Film and Film Policy, ekspert ds. regionalnych funduszy filmowych oraz kin cyfrowych,
 • Manfred Schmidt - Dyrektor Niemieckiego Regionalnego Funduszu Filmowego – Mitteldeutsche Medienforderung
 • Suzanne Alizart - Dyrektor Brytyjskiego Regionalnego Funduszu Filmowego - East Midlands Media,
 • Philippe Reynaert - Dyrektor Regionalnego Funduszu Filmowego Wallonie Image w Belgii, założyciel Cine Regio,
 • Xavier Merlin - Dyrektor ds. Europejskich i Międzynarodowych, przedstawiciel Centre National de Cinématographie zajmujący się RFF we Francji
 • Emillia De Paola - założyciel Cine Regio
 • Henning Camre – Dyrektor Duńskiego Instytutu Filmowego, ekspert ds. kin cyfrowych,
 • Paul Corcoran - Dyrektor Generalny Kino Cinemas Holding,
 • Patrick von Sychowsky - ekspert Screen Digest, konsultant Adlabs, największego producenta filmowego i laboratorium filmowego w Indiach.

Efektem Konferencji, oprócz udanej dyskusji, nawiązania kontaktów i przybliżenia tematyki wszystkim jej uczestnikom jest publikacja pokonferencyjna. Publikacja zawierająca omówienie problematyki rozszerzona jest o opisy powstających w międzyczasie w Polsce Regionalnych Funduszy Filmowych, działalności producentów, a także promocję regionów.

D-cinema (2009)

D-cinema

Projekt D-cinema realizowany w roku 2009 stanowił rozwinięcie i kontynuację prac nad przygotowaniem wiedzy i warunków dla zamiany na wyświetlanie cyfrowe w kinach Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów problemowych: nie zrzeszonych w sieci kin samorządowych- tradycyjnych pozostających poza pierwszym obiegiem kopii premierowych filmów. W Polsce istnieje około 500 kin lokalnych-tradycyjnych. Dla nich szczególnie istotna jest nadchodząca zmiana technologii „wyświetlania” filmów. Lokalne kina tradycyjne, mimo porównywalnej ilości sal, są w Polsce marginalizowane przez sieci multipleksów, które górują standardem sal i jakością obrazu, lokalizacją w dużych ośrodkach miejskich, a przede wszystkim dostępnością premierowych kopii filmów.

Technologia cyfrowa w lokalnych kinach tradycyjnych może zapobiec wykluczeniu z dostępu do kultury filmowej lokalnych społeczności, umożliwi także tworzenie i wspieranie oryginalnych i kreatywnych ośrodków kulturalnych. Wykluczenie tych kin z procesu cyfryzacji spowoduje ich likwidację w ciągu kilku najbliższych lat. W tym okresie przestaną bowiem trafiać do obiegu premierowe kopie filmów na taśmie 35mm.

W ramach projektu w poprzednich latach przygotowano propozycję struktury i zadań Narodowego Programu Cyfryzacji Kin. Na początku 2009 w ramach programu została sfinalizowana baza danych kin jednosalowych, samorządowych- tradycyjnych, wraz z opracowaniem danych funkcjonalnych kin i propozycją priorytetów procesu cyfryzacji. Kompleksowy Narodowy Program Cyfryzacji Kin, opracowany w ramach zadania D-Cinema, zakładał wprowadzenie technologii cyfrowej do ok.300 kin w ciągu 3 kolejnych lat realizacji programu.

W roku 2009 (w ramach pierwszego etapu realizacji projektu, tj. od 01.01.2009) Program stanowił podstawę do sporządzenia zmodyfikowanego wzoru postępowania i opracowania rozwiniętych założeń NPCK w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Na podstawie kompetencji zgromadzonych w ramach D-Cinema opracowano założenia funkcjonalne i dane dla powstania Rady Narodowego Programu Cyfryzacji Kin, powstałego z inicjatywy PISF, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne, w ramach zadania D-Cinema stanowiła ośrodek konsultacyjny dla rozszerzonych projektów programu.

Zmiana wzoru postępowania założeń NPCK przez PISF poskutkowała odstępstwem od punktu zawartego w planie/harmonogramie wniosku o dofinansowanie w zakresie zakupu i instalacji sprzętu oraz kolejnych etapów, czyli szkolenia dla operatorów, monitoringu i nadzoru kin działających w sieci Polskich Kin Cyfrowych. W związku ze zmianą założeń – planowane kupno sprzętu nie nastąpiło. W ramach realizacji przeprowadzono zakładane konsultacje ze środowiskami kiniarzy i dystrybutorów, negocjowano współfinansowanie projektu przez instytucje, przeprowadzono rozmowy z JST o formach udziału w projekcie, zgromadzono informacje na temat infrastruktury istniejących kin.

W ramach zadania Fundacja opracowała ponadto zakres i treść umów typu franczyzowego dla lokowania wyposażenia kin cyfrowych w regionach, w ramach realizacji prowadzonego przez PISF NPCK i planowanego powstania sieci Polskie Kina Cyfrowe.

W roku 2009 dokonywano bieżących aktualizacji bazy kin lokalnych oraz elementów regionalnej polityki audiowizualnej prowadzonej przez JST w ramach Funduszy Filmowych, mogącej stanowić partnerstwo dla przygotowywanego przez PISF Narodowego Programu Cyfryzacji Kin. Ponadto w ramach zadania prowadzono ciągły monitoring stanu cyfryzacji kin w Polsce, tak w schemacie multipleksowym, jak i kinach jednosalowych. Dane uzyskane w tym procesie stanowiły przedmiot konsultacji PISF, a także stanowiły podstawę wiedzy dla europejskich publikatorów i podmiotów eksperckich, takich jak Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, Media Salles Group i ScreenDigest.

Dzięki podjętym działaniom dystrybutorzy sprzętu wielokrotnie już kontaktowali się z FPCA i KIPA składając konkurencyjne oferty na zakup sprzętu. W obliczu obecnej sytuacji światowego kryzysu ekonomicznego producenci i dystrybutorzy sprzętu cyfrowego poszukują nowych rynków zbytu i możliwości współpracy. Dzięki działaniom FPCA i KIPA w ramach projektu D-Cinema - Polska staje się dla nich znaczącym partnerem i potencjalnym klientem o którego zabiegają z coraz większą uwagą.

W ramach projektu D-Cinema przeprowadzane były i są nadal, konsultacje zarówno ze środowiskiem polskich kiniarzy i dystrybutorów, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, przedstawicielami MKiDN i PISF, europejskimi organizacjami i ekspertami indywidualnymi specjalizującymi się w dziedzinie systemów i technologii cyfryzacji kin. Tworzone są symulacje finansowe i poszukiwane źródła finansowania programu cyfryzacji.

Opracowany został model finansowania pozwalający na zakup blisko 400 zestawów sprzętu cyfrowego. Podczas spotkania grupy ekspertów ds. kina cyfrowego przy Komisji Europejskiej - Polska została pochwalona za szybką reakcję na zbliżającą się zmianę technologiczną jaka mogłaby stanowić zagrożenie dla istniejących kin lokalnych. Polski model, opracowany przez Fundację, cyfryzacji kin został również uznany za jeden z najlepszych jakie dotąd opracowano w Europie.

Polecamy strony i projekty: