Ludzie i finanse

283

Tyle wniosków Fundacja rozpatrzyła w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Promocja filmu polskiego za granicą. Dotyczyły one udziału 386 polskich filmowców w międzynarodowych wydarzeniach filmowych. W 2012 roku rozpatrzono 198 spraw dotyczących 293 osób.

196

Tyle wniosków Fundacja rozpatrzyła w 2013 roku
w Programie Operacyjnym Profesjonalizacja indywidualna.
W 2012 roku rozpatrzono 197 spraw, w 2011 roku - 161, w 2010 r. - 153, a w 2009 r. - 97.

Beneficjenci FPCA

Dzięki dofinansowaniu z Programów Operacyjnych FPCA nasi beneficjenci promowali polski film na pięciu kontynentach, w kilkudziesięciu krajach, m.in. na festiwalach w Nowym Jorku, Los Angeles, Pusan, Cannes, Wenecji, Berlinie. Życzymy im (oraz kolejnym składającym wnioski) dalszych sukcesów zawodowych. Jesteśmy z Wami.

Polecamy strony i projekty: