Profesjonalizacja indywidualna


Program na rok 2017 zostaje zamknięty 28 lutego 2018 r. W roku 2018 nie będzie kontynuowany. W celu wypełniania zadań statutowych na rzecz rozwoju niezależnej twórczości audiowizualnej jakimi są m.in.: ułatwianie wymiany poglądów, opinii, pomysłów i nowych idei pomiędzy niezależnymi twórcami audiowizualnymi poprzez organizację stosownych spotkań, sympozjów i warsztatów; podejmowanie i propagowanie wszelkich inicjatyw wspierających rozwój niezależnej produkcji audiowizualnej Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne realizuje program Profesjonalizacja indywidualna /PI/. Program Operacyjny Profesjonalizacja indywidualna ma na celu ułatwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych twórców filmowych.


Dokumenty do pobrania:

I ETAP: Przed złożeniem wniosku

Zasady udziału w programie Pobierz

II ETAP: Składanie wniosku

Wniosek Pobierz

III ETAP: Rozliczenie wniosku

Raport końcowy PobierzUwaga! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Ważnymi informacjami.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
Program jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.
Wnioski składa się w wersji papierowej w biurze Programów Operacyjnych FPCA (ul. Chełmska 21, bud. 28c, Warszawa) w godz. 10.00-15.00 (pon.-pt.).

W Programie Operacyjnym Profesjonalizacja indywidualna

Fundacja rozpatruje wnioski o uczestnictwo w programie polskich twórców, adeptów sztuki filmowej i producentów filmowych. Na podstawie zawartych z nimi umów finansuje część kosztów ich udziału w szkoleniach, kursach, studiach, mających na celu podniesienie zawodowych kwalifikacji osobistych.

Film jest zły wtedy,
jeśli ktokolwiek
z publiczności
chociaż na chwilę
może odwrócić oczy
od ekranu.

Alfred Hitchcock

Polecamy strony i projekty: