Promocja filmu polskiego za granicą


Program na rok 2017 zostaje zamknięty 28 lutego 2018 r. W roku 2018 nie będzie kontynuowany. W celu wypełniania zadań statutowych na rzecz rozwoju niezależnej twórczości audiowizualnej jakimi są m.in.: ułatwianie wymiany poglądów, opinii, pomysłów i nowych idei pomiędzy niezależnymi twórcami audiowizualnymi poprzez organizację stosownych spotkań, sympozjów i warsztatów; podejmowanie i propagowanie wszelkich inicjatyw wspierających rozwój niezależnej produkcji audiowizualnej Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne realizuje program Promocja filmu polskiego za granicą /PFP/. Program Operacyjny Promocja filmu polskiego za granicą ma na celu ułatwienie uczestnictwa polskich twórców filmowych w międzynarodowych imprezach, promujących polską kinematografię, wymianę poglądów w środowisku międzynarodowym, poszerzanie kontaktów twórczych i koprodukcyjnych na rzecz rozwoju polskiej niezależnej twórczości filmowej.


Dokumenty do pobrania:

I ETAP: Przed złożeniem wniosku

Zasady udziału w programie Pobierz

II ETAP: Składanie wniosku

Wniosek Pobierz

III ETAP: Rozliczenie wniosku

Raport końcowy PobierzUwaga, przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Ważnymi informacjami.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
Program jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych.
Wnioski składa się w wersji papierowej w biurze Programów Operacyjnych FPCA (ul. Chełmska 21, bud. 28c, Warszawa) w godz. 10.00-15.00 (pon.-pt.).

W Programie Operacyjnym
Promocja filmu polskiego za granicą
– program indywidualny

Fundacja rozpatruje wnioski o uczestnictwo w programie polskich twórców filmowych i finansuje część kosztów ich udziału w międzynarodowych wydarzeniach filmowych poza granicami Polski w celu promocji własnej twórczości i ogólnie - polskiej kinematografii w świecie.

Film przypomina
operację militarną:
wszystko musi
być na czas.

Juliusz Machulski

Polecamy strony i projekty: