Zapraszamy twórców filmowych do uczestnictwa w Programach Operacyjnych Fundacji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli istotnie i sprawnie umożliwić udział wielu z Was w międzynarodowych imprezach filmowych, zwiększając w ten sposób potencjał polskiej kinematografii.

Ewa Borguńska, Prezes FPCA

Ważne informacje

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

1. Każda osoba przed złożeniem swojego wniosku zobowiązana jest do zapoznania się z Zasadami udziału w programie operacyjnym, do którego chce wystąpić o dofinansowanie oraz z Ważnymi informacjami.

2. Beneficjentami programów operacyjnych realizowanych przez Fundację mogą być wyłącznie obywatele polscy i osoby wymienione w Zasadach programowych.

Jak składa się wnioski?

3. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej na aktualnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Fundacji.

4. Kompletne i uporządkowane wnioski należy składać w biurze Fundacji: Warszawa, ul. Chełmska 21, budynek 28c w godzinach 10.00-15.00 (pon.-pt.).

Kiedy składa się wnioski?

5. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura Fundacji.

6. Fundacja nie przyznaje dofinansowania na przedsięwzięcia, które już się odbyły.

7. Wnioski należy składać nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski składane z nieusprawiedliwionym opóźnieniem zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Jak przygotowywać faktury?

8. Fundacja pokrywa wyłącznie te koszty, na które otrzyma oryginalną fakturę wystawioną przez faktycznego sprzedawcę na Fundację z następującymi danymi:
Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne
ul. Chełmska 21, bud. 28c
00-724 Warszawa
NIP: 521-33-77-406

Fundacja nie posługuje się w dokumentach księgowych skrótem FPCA, dlatego faktury tak wystawione nie będą przyjmowane do rozliczenia.

UWAGA: Fundacja nie jest płatnikiem VAT. Od 2015 roku nie będą przyjmowane faktury bez prawidłowo naliczonego podatku VAT ze strony zagranicznego Wystawcy. Przy pobieraniu faktur prosimy uprzedzać Wystawcę, że Fundacja nie jest płatnikiem VAT i do kwoty netto na fakturze powinien być doliczony podatek VAT. Jeśli na fakturze zagranicznej wskazana jest informacja "client liable for the paymment of the local VAT”, "reverse charge", wpisana jest stawka VAT 0 %, czy też przedrostek PL przed NIP Fundacji jest to sygnał, że faktura taka nie zostanie rozliczona przez Fundację.

9. Rachunki i faktury nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż dzień przyznania dofinansowania. Odstępstwo od tej zasady wymaga uzyskania przez Uczestnika wcześniej pisemnej zgody Fundacji.

10. Rachunki i faktury powinny w treści precyzyjnie określać rodzaj usługi/towaru oraz imię i nazwisko Uczestnika którego dotyczą.
Na przykład:
Rachunek za podróż musi określać: cel podróży, termin podróży, imię i nazwisko pasażera.
Rachunek za zakwaterowanie musi określać: dokładny termin zakwaterowania oraz imię i nazwisko gościa.
Rachunek za uczestnictwo powinien określać: nazwę (np. warsztatów), termin w jakim się odbędą oraz imię i nazwisko uczestnika.

Koszty niekwalifikowane

11. Fundacja nie akceptuje refakturowania poniesionych kosztów objętych dofinansowaniem.

12. Podróż samochodem nie kwalifikuje się do sfinansowania ze środków Fundacji.

13. W przypadku nie rozliczenia przez Uczestnika w regulaminowym terminie 14 dni przyznanej dotacji Fundacja może wycofać zgodę na dofinansowanie.

UWAGA: brak terminowego rozliczenia przyznanego dofinansowania blokuje na pół roku możliwość uzyskania dofinansowania kolejnego wniosku i może mieć wpływ na ocenę kolejnych wniosków składanych zarówno w Fundacji, jak i w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Wysokość dofinansowania

14. Jedna osoba w ramach jednego programu operacyjnego może otrzymać maksymalnie trzy dofinansowania rocznie.

15. Kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 500 zł.

16. Łączna kwota dofinansowania przypadająca na jednego Uczestnika w ramach jednego programu operacyjnego nie może przekroczyć 30 000 zł rocznie.

17. Liczba najwyższych, jednorazowych dofinansowań jest ograniczona.

Programy operacyjne FPCA

Obecnie Fundacja Polskie Centrum Audiowizualnie prowadzi dwa programy operacyjne. Są nimi:

Profesjonalizacja indywidualna

Promocja filmu polskiego za granicą.

Pamiętaj, że...

Wnioski składa się w wersji papierowej w biurze Programów Operacyjnych Fundacji:
FPCA, ul. Chełmska 21, bud. 28c, 00-724 Warszawa w godz. 10.00-15.00 (pon.-pt.)


Masz pytania?

Pomożemy wyjaśnić wątpliwości związane z wypełnianiem lub rozliczaniem wniosków.
Kontakt: tel./fax: (22) 851 10 55,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Do pobrania

Ważne informacje (PDF)


Polecamy strony i projekty: